Cư dân chất vấn ban quản lý chung cư Carina Plaza bao giờ được về nhà?

Người dân chất vấn BQL chung cư Carina Plaza (bìa phải) bao giờ được về nhà?.  Ảnh: M.Q
Người dân chất vấn BQL chung cư Carina Plaza (bìa phải) bao giờ được về nhà?. Ảnh: M.Q