Cư dân biên giới Việt Nam, Campuchia tổ chức lễ kết nghĩa

Lễ kết nghĩa giữa 2 làng sẽ giúp bảo vệ biên giới, cùng nhau thông thương, buôn bán. Ảnh Quang Hồi - Đình Văn
Lễ kết nghĩa giữa 2 làng sẽ giúp bảo vệ biên giới, cùng nhau thông thương, buôn bán. Ảnh Quang Hồi - Đình Văn
Lễ kết nghĩa giữa 2 làng sẽ giúp bảo vệ biên giới, cùng nhau thông thương, buôn bán. Ảnh Quang Hồi - Đình Văn
Lên top