Cty Vinaca có sản phẩm chữa ung thư từ than tre hoạt động trái phép tại Gia Lai

Cơ sở 2 của Cty Vinaca hoạt động trái phép tại Gia Lai. Ảnh Đình Văn
Cơ sở 2 của Cty Vinaca hoạt động trái phép tại Gia Lai. Ảnh Đình Văn
Cơ sở 2 của Cty Vinaca hoạt động trái phép tại Gia Lai. Ảnh Đình Văn
Lên top