Cty TNHH Dệt may VTJ Toms: Phát triển phải song hành với bảo vệ môi trường

Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng hoa, vinh danh Vinatex-Toms (thứ 2 từ phải sang) và 6 doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong năm 2019. Ảnh: TN.
Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng hoa, vinh danh Vinatex-Toms (thứ 2 từ phải sang) và 6 doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong năm 2019. Ảnh: TN.
Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị tặng hoa, vinh danh Vinatex-Toms (thứ 2 từ phải sang) và 6 doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường trong năm 2019. Ảnh: TN.
Lên top