Cty Dai-ichi Life lên tiếng vụ chối bỏ trách nhiệm với khách hàng

Ông Nguyễn Đức Phước tố nhân viên Cty Dai-ichi Life tư vấn thiếu trung thực. Ảnh: HL
Ông Nguyễn Đức Phước tố nhân viên Cty Dai-ichi Life tư vấn thiếu trung thực. Ảnh: HL
Ông Nguyễn Đức Phước tố nhân viên Cty Dai-ichi Life tư vấn thiếu trung thực. Ảnh: HL
Lên top