Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cty CP Cấp thoát nước Phú Yên: Áp dụng giá bán nước không đúng quy định

Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên. Ảnh: V.G
Công ty CP Cấp thoát nước Phú Yên. Ảnh: V.G