Cty CP bêtông thép Ninh Bình: Lấp sông, xây dựng công trình trái phép

Cty CP bêtông thép Ninh Bình đã san lấp lấn ra sông Vân hàng trăm mét vuông. Ảnh: NG.TRƯỜNG
Cty CP bêtông thép Ninh Bình đã san lấp lấn ra sông Vân hàng trăm mét vuông. Ảnh: NG.TRƯỜNG
Cty CP bêtông thép Ninh Bình đã san lấp lấn ra sông Vân hàng trăm mét vuông. Ảnh: NG.TRƯỜNG

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM