Cty cháy 2 lần trong 2 năm đang bị đình chỉ hoạt động vì thiếu an toàn PCCC

Lên top