CSGT trả lại cặp chứa kim cương cho người đánh rơi

Trong chiếc cặp CSGT nhặt được có viên kim cương cùng tiền mặt và nhiều tài sản giá trị.
Trong chiếc cặp CSGT nhặt được có viên kim cương cùng tiền mặt và nhiều tài sản giá trị.
Trong chiếc cặp CSGT nhặt được có viên kim cương cùng tiền mặt và nhiều tài sản giá trị.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top