CSGT giữ giúp xe SH giá gần 200 triệu đồng cho người dân