CSGT dừng tất cả phương tiện để kiểm tra có xâm phạm quyền tự do đi lại?

Lực lượng chức năng ra quân, kiểm tra các phương tiện. Ảnh: Phạm Đông
Lực lượng chức năng ra quân, kiểm tra các phương tiện. Ảnh: Phạm Đông
Lực lượng chức năng ra quân, kiểm tra các phương tiện. Ảnh: Phạm Đông
Lên top