CSGT đến tận điểm thi, phát áo mưa cho sĩ tử

CSGT TPHCM đến tận các điểm thi để phát áo mưa miễn phí cho các thí sinh. Ảnh: T.S
CSGT TPHCM đến tận các điểm thi để phát áo mưa miễn phí cho các thí sinh. Ảnh: T.S
CSGT TPHCM đến tận các điểm thi để phát áo mưa miễn phí cho các thí sinh. Ảnh: T.S