CSGT dẫn đường giúp hàng nghìn người dân về quê qua địa bàn Quảng Bình

CSGT - Công an Quảng Bình dẫn đường đưa người dân qua địa bàn tỉnh an toàn, trật tự. Ảnh: CTV
CSGT - Công an Quảng Bình dẫn đường đưa người dân qua địa bàn tỉnh an toàn, trật tự. Ảnh: CTV
CSGT - Công an Quảng Bình dẫn đường đưa người dân qua địa bàn tỉnh an toàn, trật tự. Ảnh: CTV
Lên top