CSGT chỉ đạo khẩn về “luồng xanh đường thuỷ” từ TPHCM đi các tỉnh

Chỉ kiểm tra mã QR CODE tại cảng, bến để tạo "luồng xanh" vận tải hàng hoá thiết yếu trên đường thủy nội địa. Ảnh: Cục CSGT
Chỉ kiểm tra mã QR CODE tại cảng, bến để tạo "luồng xanh" vận tải hàng hoá thiết yếu trên đường thủy nội địa. Ảnh: Cục CSGT
Chỉ kiểm tra mã QR CODE tại cảng, bến để tạo "luồng xanh" vận tải hàng hoá thiết yếu trên đường thủy nội địa. Ảnh: Cục CSGT
Lên top