CSGT Bình Thuận không thông báo "phạt nguội" qua tin nhắn, điện thoại

CSGT Bình Thuận chỉ thông báo "phạt nguội" bằng văn bản. Ảnh: Ng.L.
CSGT Bình Thuận chỉ thông báo "phạt nguội" bằng văn bản. Ảnh: Ng.L.
CSGT Bình Thuận chỉ thông báo "phạt nguội" bằng văn bản. Ảnh: Ng.L.
Lên top