CPCEMEC đoạt Giải Vàng - Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018

CPCEMEC đoạt Giải Vàng - Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018.
CPCEMEC đoạt Giải Vàng - Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018.
CPCEMEC đoạt Giải Vàng - Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2018.
Lên top