COVID-19 và hạn mặn làm kinh tế tỉnh Tiền Giang tăng trưởng âm

Nhiều diện tích cây ăn trái ở Tiền Giang bị chết khô do hạn mặn mùa khô 2019 - 2020. Ảnh: K.Q
Nhiều diện tích cây ăn trái ở Tiền Giang bị chết khô do hạn mặn mùa khô 2019 - 2020. Ảnh: K.Q
Nhiều diện tích cây ăn trái ở Tiền Giang bị chết khô do hạn mặn mùa khô 2019 - 2020. Ảnh: K.Q
Lên top