COVID-19 không thể ngăn sức bật kinh tế Việt Nam

Dây chuyền sản xuất của một doanh nghiệp sản xuất "3 tại chỗ" ở Bắc Giang. Ảnh: T.HẰNG
Dây chuyền sản xuất của một doanh nghiệp sản xuất "3 tại chỗ" ở Bắc Giang. Ảnh: T.HẰNG
Dây chuyền sản xuất của một doanh nghiệp sản xuất "3 tại chỗ" ở Bắc Giang. Ảnh: T.HẰNG
Lên top