COVID-19: 3 đơn vị có năng lực xét nghiệm hàng đầu sẽ trợ giúp Hà Nội

Lẫy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19 ở Hà Nội. Ảnh: Lao Động
Lẫy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19 ở Hà Nội. Ảnh: Lao Động
Lẫy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19 ở Hà Nội. Ảnh: Lao Động
Lên top