Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cột mốc "chuyển mình" của Nhật ký 20 là gì?