COP 25: Việt Nam tham gia sáng kiến toàn cầu giảm phát thải khí nhà kính

Ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu - đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường trao đổi cùng các chuyên gia quốc tế. Ảnh: TNMT
Ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu - đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường trao đổi cùng các chuyên gia quốc tế. Ảnh: TNMT
Ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu - đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường trao đổi cùng các chuyên gia quốc tế. Ảnh: TNMT
Lên top