Container tông liên tiếp 7 nhà dân ở Quảng Nam

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Chung
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Chung
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thanh Chung
Lên top