Container lật nhào, đứt đầu trước sân nhà dân

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.