Container gây tai nạn 20 ca thương vong: Trắng đêm cứu chữa nạn nhân

Người nhà bênh nhân và các y, bác sỹ trắng đêm chăm sóc, điều trị vết thương cho nạn nhân.
Người nhà bênh nhân và các y, bác sỹ trắng đêm chăm sóc, điều trị vết thương cho nạn nhân.
Người nhà bênh nhân và các y, bác sỹ trắng đêm chăm sóc, điều trị vết thương cho nạn nhân.
Lên top