Container đang chạy lật nhào, đè 3 người đi xe máy tử vong

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Lên top