Công viên nước Thanh Hà bị phá dỡ: Nghiêm minh nhưng có quá vội vàng?

Công viên nước Thanh Hà sau khi bị cưỡng chế. Ảnh: CTV
Công viên nước Thanh Hà sau khi bị cưỡng chế. Ảnh: CTV
Công viên nước Thanh Hà sau khi bị cưỡng chế. Ảnh: CTV
Lên top