“Công văn mật” của Bộ Giáo dục làm thí sinh bị trượt kỳ thi?

Nhiều thí sinh đủ điểm đậu lại bị đánh trượt vì "công văn mật" của Bộ GD&ĐT. Ảnh: N.Linh
Nhiều thí sinh đủ điểm đậu lại bị đánh trượt vì "công văn mật" của Bộ GD&ĐT. Ảnh: N.Linh
Nhiều thí sinh đủ điểm đậu lại bị đánh trượt vì "công văn mật" của Bộ GD&ĐT. Ảnh: N.Linh
Lên top