Công ty Trường Sinh cung cấp dịch vụ, suất ăn cho nhiều bệnh viện

Khu bếp nấu ăn cung cấp suất ăn cho Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Ảnh: BVCC
Khu bếp nấu ăn cung cấp suất ăn cho Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Ảnh: BVCC
Khu bếp nấu ăn cung cấp suất ăn cho Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Ảnh: BVCC
Lên top