Công ty TNHH xử lý chất thải rắn Việt Nam (TPHCM): Trả lại 2.000 tấn rác - chuyện như đùa!