Công ty TNHH Minh Tú có nhiều sai phạm về quản lý, bảo vệ rừng

Một vụ phá rừng, chôn lấp gỗ ở huyện Bảo Lâm. Ảnh: Linh Đan
Một vụ phá rừng, chôn lấp gỗ ở huyện Bảo Lâm. Ảnh: Linh Đan
Một vụ phá rừng, chôn lấp gỗ ở huyện Bảo Lâm. Ảnh: Linh Đan
Lên top