Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình có nhiều sai phạm

Ruồi "tấn công" bữa ăn của người dân sống lân cận Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình. Ảnh: LPL
Ruồi "tấn công" bữa ăn của người dân sống lân cận Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình. Ảnh: LPL
Ruồi "tấn công" bữa ăn của người dân sống lân cận Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình. Ảnh: LPL
Lên top