Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình có nhiều sai phạm

Ruồi "tấn công" bữa ăn của người dân sống lân cận Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình. Ảnh: LPL
Ruồi "tấn công" bữa ăn của người dân sống lân cận Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình. Ảnh: LPL
Ruồi "tấn công" bữa ăn của người dân sống lân cận Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát Quảng Bình. Ảnh: LPL
Lên top