Công ty nước sạch sông Đà cấp nước trở lại

Nước sạch sông Đà cấp trở lại cho người dân. Ảnh: Phạm Đông
Nước sạch sông Đà cấp trở lại cho người dân. Ảnh: Phạm Đông
Nước sạch sông Đà cấp trở lại cho người dân. Ảnh: Phạm Đông
Lên top