Công ty Nhôm Đắk Nông: Những sự cố gây tổn hại môi trường và người dân

Tình trạng sạt lở xảy ra sát Nhà máy tuyển thuộc công ty Nhôm Đắk Nông.
Tình trạng sạt lở xảy ra sát Nhà máy tuyển thuộc công ty Nhôm Đắk Nông.
Tình trạng sạt lở xảy ra sát Nhà máy tuyển thuộc công ty Nhôm Đắk Nông.
Lên top