Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Công ty Liên Thái Bình Dương đã sửa chữa bờ kè và khắc phục hẻm nối ra sông

Công ty Liên Thái Bình Dương đã chỉnh trang lại con hẻm. Ảnh: PV
Công ty Liên Thái Bình Dương đã chỉnh trang lại con hẻm. Ảnh: PV
Công ty Liên Thái Bình Dương đã chỉnh trang lại con hẻm. Ảnh: PV
Lên top