Công ty khai thác vàng rời đi, để lại món nợ hàng tỉ đồng khó đòi

Trụ sở của Công ty Cổ phần phát triển khoáng sản 4 tại mỏ vàng ApeyA. Ảnh: Hưng Thơ.
Trụ sở của Công ty Cổ phần phát triển khoáng sản 4 tại mỏ vàng ApeyA. Ảnh: Hưng Thơ.
Trụ sở của Công ty Cổ phần phát triển khoáng sản 4 tại mỏ vàng ApeyA. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top