Công ty Điện lực Quảng Trị triển khai phương án chống dịch COVID-19

Ngay từ đầu đợt dịch Covid 19, PC Quảng Trị đã lắp đặt máy phun dung dịch sát khuẩn tay tự động tại các đơn vị.
Ngay từ đầu đợt dịch Covid 19, PC Quảng Trị đã lắp đặt máy phun dung dịch sát khuẩn tay tự động tại các đơn vị.
Ngay từ đầu đợt dịch Covid 19, PC Quảng Trị đã lắp đặt máy phun dung dịch sát khuẩn tay tự động tại các đơn vị.
Lên top