Công ty Điện lực Đắk Nông ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19

Lãnh đạo Công ty Điện lực trao số tiền ủng hộ cho UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông.
Lãnh đạo Công ty Điện lực trao số tiền ủng hộ cho UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông.
Lãnh đạo Công ty Điện lực trao số tiền ủng hộ cho UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông.
Lên top