Công ty Điện lực Đắk Nông: “Thắp sáng niềm tin” cùng dân nghèo

Nhân viên Công ty Điện lực Đắk Nông kiểm tra hệ thống điện trên địa bàn.
Nhân viên Công ty Điện lực Đắk Nông kiểm tra hệ thống điện trên địa bàn.
Nhân viên Công ty Điện lực Đắk Nông kiểm tra hệ thống điện trên địa bàn.
Lên top