Công ty Điện lực Đắk Lắk: “Thắp sáng niềm tin" khách hàng

Hình ảnh công nhân ngành điện lắp đặt, sửa chữa điện miễn phí cho người dân ở thị xã Buôn Hồ.
Hình ảnh công nhân ngành điện lắp đặt, sửa chữa điện miễn phí cho người dân ở thị xã Buôn Hồ.
Hình ảnh công nhân ngành điện lắp đặt, sửa chữa điện miễn phí cho người dân ở thị xã Buôn Hồ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top