Công ty Điện lực Đắk Lắk: Điện về thắp sáng vùng quê

Công nhân ngành điện bảo trì, chữa sữa miễn phí điện cho các hô gia dụng.
Công nhân ngành điện bảo trì, chữa sữa miễn phí điện cho các hô gia dụng.
Công nhân ngành điện bảo trì, chữa sữa miễn phí điện cho các hô gia dụng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top