Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Công ty Điện lực Đắk Lắk: Điện về thắp sáng vùng quê

Công nhân ngành điện bảo trì, chữa sữa miễn phí điện cho các hô gia dụng.
Công nhân ngành điện bảo trì, chữa sữa miễn phí điện cho các hô gia dụng.
Công nhân ngành điện bảo trì, chữa sữa miễn phí điện cho các hô gia dụng.
Lên top