Công ty Điện lực Đắk Lắk: Đẩy mạnh thực hiện các phong trào đoàn

Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Đắk Lắk được đánh giá là một trong các cơ sở đoàn dẫn đầu Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk.
Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Đắk Lắk được đánh giá là một trong các cơ sở đoàn dẫn đầu Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk.
Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Đắk Lắk được đánh giá là một trong các cơ sở đoàn dẫn đầu Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk.
Lên top