Công ty để mất 1.000ha đất rừng được tặng thưởng xuất sắc

Người dân đốn cây, đốt thực bì để trồng keo tràm trong diện tích đất do Cty Đường 9 quản lý. Ảnh: Hưng Thơ.
Người dân đốn cây, đốt thực bì để trồng keo tràm trong diện tích đất do Cty Đường 9 quản lý. Ảnh: Hưng Thơ.
Người dân đốn cây, đốt thực bì để trồng keo tràm trong diện tích đất do Cty Đường 9 quản lý. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top