Công ty CP nông sản Phú Gia (Thanh Hoá) giữ lương công nhân trái luật

Phú Gia là công ty sản xuất nông sản lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. 
Ảnh: Bích Hồng
Phú Gia là công ty sản xuất nông sản lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Bích Hồng
Phú Gia là công ty sản xuất nông sản lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Ảnh: Bích Hồng
Lên top