Công ty Cổ phần Tập đoàn THT: Bị người lao động tố nợ tiền lương

Đơn của ông Đào Trung Đông gửi tới báo Lao Động. Ảnh: Bảo Hân
Đơn của ông Đào Trung Đông gửi tới báo Lao Động. Ảnh: Bảo Hân
Đơn của ông Đào Trung Đông gửi tới báo Lao Động. Ảnh: Bảo Hân
Lên top