Công trình vi phạm đất rừng Sóc Sơn lớn hơn báo cáo nhiều

Công trình xây dựng ngay sát hồ Đồng Đò (Sóc Sơn). Ảnh Trần Vương
Công trình xây dựng ngay sát hồ Đồng Đò (Sóc Sơn). Ảnh Trần Vương
Công trình xây dựng ngay sát hồ Đồng Đò (Sóc Sơn). Ảnh Trần Vương
Lên top