Công trình trọng điểm Đà Nẵng được thi công trong thời gian giãn cách

Công trình trọng điểm Đà Nẵng được thi công trong thời gian giãn cách. Ảnh: TT
Công trình trọng điểm Đà Nẵng được thi công trong thời gian giãn cách. Ảnh: TT
Công trình trọng điểm Đà Nẵng được thi công trong thời gian giãn cách. Ảnh: TT
Lên top