Công trình tiền tỉ đã hoàn thành mới tổ chức đấu thầu

Cấp trình cấp nước và vệ sinh Trạm Y tế xã Ia Glai (huyện Chư Sê) đã hoàn thành, dù trước đó Sở Y tế chưa bán hồ sơ mời thầu.
Cấp trình cấp nước và vệ sinh Trạm Y tế xã Ia Glai (huyện Chư Sê) đã hoàn thành, dù trước đó Sở Y tế chưa bán hồ sơ mời thầu.
Cấp trình cấp nước và vệ sinh Trạm Y tế xã Ia Glai (huyện Chư Sê) đã hoàn thành, dù trước đó Sở Y tế chưa bán hồ sơ mời thầu.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top