Công trình thủy lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên gây ngập lụt cho hàng trăm hộ dân

Công trình thủy lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên gây ngập lụt cho hàng trăm hộ dân. Ảnh: Bảo Trung
Công trình thủy lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên gây ngập lụt cho hàng trăm hộ dân. Ảnh: Bảo Trung
Công trình thủy lợi nghìn tỉ ở Tây Nguyên gây ngập lụt cho hàng trăm hộ dân. Ảnh: Bảo Trung
Lên top