Công trình sai phép của Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức được tháo dỡ

Lên top