Không thể lãng quên!

Công trình quả cảm của người Thanh Hoá

Từ sân bay quân sự Sao Vàng, ngày nay, Thanh Hoá đang từng bước xây dựng, mở rộng sân bay Thọ Xuân thành thành phố sân bay. Ảnh: X.H
Từ sân bay quân sự Sao Vàng, ngày nay, Thanh Hoá đang từng bước xây dựng, mở rộng sân bay Thọ Xuân thành thành phố sân bay. Ảnh: X.H
Từ sân bay quân sự Sao Vàng, ngày nay, Thanh Hoá đang từng bước xây dựng, mở rộng sân bay Thọ Xuân thành thành phố sân bay. Ảnh: X.H
Lên top